Osaoptimoinnin aika on ohi

Seuraava energiatehokkuuden askel otetaan yhdessä.

Residentia Open

Part-optimization is history. We take the next step in energy efficiency together.

Residentia Open palvelukonsepti tarjoaa energiayhtiöille liiketoiminnan "White label" kehitysalustan RESIDENTIA Platform™ sekä kiinteistöjen energiahallinnan ohjausjärjestelmän RESIDENTIA Control System™, joiden avulla yhtiöt

  1. Tehostavat asiakkuuksiensa hallintaa
  2. Tuottavat uusia energiatehokkuutta ja käyttömukavuutta parantavia palveluja kiinteistöasiakkailleen
  3. Samalla varmistavat systeemitason optimoinnin parantamalla kaukoenergiajärjestelmän energiatehokkuutta merkittävästi

RESIDENTIA Platform™ Alustalla hyödynnetään energiayhtiön olemassa oleva data ja kiinteistöihin jo investoitu datankeräys sekä yhdistetään mahdolliset muut datalähteet yhdelle alustalle jatkojalostusta varten. Jalostettua dataa siis käytetään suoraan reagointiin, ei pelkästään raportointiin.

RESIDENTIA Control System™ Energianhallinnan ohjausjärjestelmä ohjaa automaattisesti kiinteistön energiankäyttöä sekä lämmitysjärjestelmän ja ilmanvaihdon toimintaa todellisten, mitattujen olosuhteiden mukaan. Järjestelmä valvoo myös käyttöveden kulutusta ja siihen on helppo integroida eri kiinteistöautomaatiojärjestelmiä. Olosuhteisiin perustuvalla jatkuvalla optimoinnilla on saavutettu mm. 10°C jäähtymän paraneminen.

 


Residentia Open service concept provides energy companies "White label" development platform RESIDENTIA Platform™ and RESIDENTIA Control System™ - a building energy management control system.

Energy companies can

  1. Enhance their customership management
  2. Produce new services for energy efficiency and convenience to their real estate customers
  3. Ensure system level optimization by improving the energy efficiency of district energy system

RESIDENTIA Platform™ The platform utilizes energy company's own energy meter data and other available data of real estate as well as combining other data sources for one  platform for further processing. The processed data is used directly to actions, not only for reporting.

RESIDENTIA Control System™ The energy management control system automatically controls the energy use of the property and the operation of the heating system and ventilation according to the actual, measured conditions. The system also monitors water consumption and easy to integrate various real estate automation systems. Continuous optimization provides even 10°C decrease of return water temperature.

 


Lisätietoja / More information :

info@residentia.fi